Kişisel GelişimUncategorized
Trend

Grabovoi Sayı Sekansları ile Sağlığı Geri Yüklemek Mümkün mü?

Grabovoi Sayı Sekansları ile Sağlığı Geri Yüklemek Mümkün mü?


Grigori Grabovoi, Matematik ve Fizik Bilimleri  akademisyenidir.

“Sayılara odaklanarak insan vücudunu restore etmek” adlı kitabında hastalıklara göre belirlenen  sayılara odaklanılarak sağlık sistemini eski haline getirme uygulaması anlatılıyor. Bu sayılara odaklandıkça, sayının frekansına uyumlanılıyor. Böylece hastalığı yenmek mümkün hale geliyor.

Oluşturulan bu belirli frekansa sahip sayılar,  Sayı Sekansları olarak geçiyor. Grabovoi’ye göre hastalıklar beynin orijinal frekansının bozulması anlamına geliyor. Sayı sekansları ise beyni orijinal frekansına geri döndürmek amacı ile oluşturulan özel frekansa sahip sayılar.

Aşağıda Grigori Grabovoi tarafından oluşturulan sayı sekansları var. Bu sayılara odaklanarak tekrarlayabilirsiniz.

GRİGORİ GRABOVOİ SAYI SEKANSLARI:

GRİGORİ GRABOVOİ SAYI SEKANSLARI

KRİTİK DURUMLAR – 1258912


Akut solunum yetmezliği – 1257814
Akut kardiyovasküler yetmezlik – 1895678
Kalp durması (klinik ölüm) – 8,915,678
Travmatik şok – 1895132

TÜMORAL HASTALIKLAR – 8214351


KÖTÜ HUYLU İNCE BAĞIRSAK TÜMÖRLERİ – 5485143
Kötü huylu testis tümörleri – 5814321
CİLT LENFOMASI – 5891243
MEZOTELYOM – 58912434
MELANOM – 5674321
Nöroblastom – 8914567
KÖTÜ HUYLU KEMİK TÜMÖRLERİ – 1234589
Rahim tümörleri – 9817453
BEYİN TÜMÖRLERİ (BEYİN VE OMURİLİK) – 5431547
Böbreküstü bezi tümörü – 5678123
Burun boşluğu ve paranazal sinüs tümörleri – 8514256
NASOFARENGEAL TÜMÖR – 5678910
Paratiroid tümörleri – 1548910
Langerhans adalarından pankreas tümörleri – 8951432
Büyük duodenal papilla karsinomu – 8912345
Vajina karsinomu ve dış genital bölge – 12589121
KANSER KOYU – 1567812
Mide Kanseri – 8912534
Safra Kesesi Kanseri – 8912453
Ekstrahepatik safra kanalı karsinomu – 5789154
CİLT KANSERİ – 8148957
MEME KANSERİ – 5432189
Mesane Kanseri – 89123459
Karaciğer Kanseri – 5891248
Yemek Borusu Kanseri – 8912567
Pankreas Kanseri – 8125891
Penis Kanseri – 8514921
Böbrek Kanseri – 56789108
ÜRETER KANSERİ – 5891856
PROSTAT KANSERİ – 4321890
Tükürük Bezi Karsinomu – 9854321
RABDOMYOSARKOM ÇOCUKLAR – 5671254
Kolon Kanseri (Kolorektal) – 5,821,435
TİROİD KANSERİ – 5814542
Yumurtalık kanseri – 4851923
Yumuşak doku sarkomu – 54321891
Kaposi sarkomu – 8214382

—————

Sepsis (Kan zehirlenmesi)- 58143212


Akut Sepsis- 8914321
Kronik Sepsis – 8145421

Yaygın Damariçi Pıhtılaşma Sendromu (DIC,
trombohemorajik sendrom) – 5148142


DIC – 8123454

Dolaşım hastalıkları – 1289435


Aort Anevrizması – 48543218
KALP ANEVRİZMİ – 9187549
Kalp Aritmi – 8543210
ARTER TIKANIKLIĞI – 81543213
Arteriyel hipertansiyon – 8145432
Arteriyel hipotansiyon (hipotansiyon) – 8143546
Ateroskleroz – 54321898
KALP BLOKAJI – 9874321
Varisli damarlar – 4831388
VASKÜLİT SİSTEMİ – 1894238
Vazonevroz (kardiyo psikonevroz) – 8432910
Hipertansif kriz – 5679102
HİPERTANSİYON – 8145432
Miyokard Enfarktüsü – 8914325
KORONER (KORONER) KALP HASTALIĞI 1454210
Kardialji – 8124567
Baş ve Boyun Gerginliği( Kardiyomiyopati) – 8421432

Kalp Sağlığı: 8421432
Kardioskleroz – 4891067
ÇÖKÜŞ (COLLAPSE) – 8914320
Pulmoner kalp – 5432111
Miyokardiyodistrofi – 85432104
Miyokardiyopati – 8432142
Enfarktüs – 8432110
Kan dolaşımının yetersizliği – 85432102
Nöro dolaşım distonisi (NCD) – 5432150
Pulmoner ödem – 54321112
PERİKARDİYUM – 9996127
DOĞUMSAL KALP DEFEKTLERİ – 9995437
KAZANILMIŞ KALP HATALARI – 8124569
Romatizma – 5481543
Kardiyak astım – 8543214
Kalp Yetmezliği – 8542106
Vasküler yetmezlik – 8668888
Anjin (Göğüs Ağrısı) (anjina pektoris) – 8145999
Tromboflebit – 1454580
Endokardit (kalp içzarı iltihabı)- 8545421

Romatizmal hastalıklar – 8148888


Eklem hastalığı – 5421891
BULAŞICI ARTRİT (Bulaşıcı eklem iltihabı) – 8111110
Mikrokristalin artrit – 0014235
ROMATOİD ARTRİT – 8914201
Psoriatik artropati – 0145421
OSTEOARTRİT DEFORMASYONU – 8145812
Periartrit – 4548145
GUT – 8543215
ROMATİK HASTALIKLAR periartiküler yumuşak dokular – 1489123
Reiter sendromu (uretrookulosinovialny sendromu) – 4,848,111
Ankilozan Spondilit (Bechterew Hastalığı) – 4,891,201
Tendovaginitah – 1489154
VASKÜLİT SİSTEMİ (SW) – 1.894.238
Wegener granülomatozu – 8943568
Hemorajik vaskülit (Henoch hastalığı) – 8491234
GIANT arter (temporal arterit) – 9.998.102
Goodpasture sendromu – 8491454
Takayasu HASTALIĞI (aorto-arterit) – 8.945.432
Obliterating thromboangiitis – 8945482
DIFFUSE bağ dokusu hastalığı – 5485812
Sistemik Lupus RED – 8543148!
Dermatomiyozit (polimiyozit) – 5,481,234
SKLERODERMA SİSTEMİK – 1110006!
MIX bağ HASTALIĞI sendromu (Sharpe) – 1484019
Sjogren (SEGRENA) SENDROMU – 4891456
Romatizma – 5481543

SOLUNUM HASTALIKLARI – 5823214


Aspergilloz – 481543271
Bronşiyal astım – 8943548
Bronşioller (bronşiyollerin akut iltihabı) – 89143215
Akut bronşit – 4812567
Kronik bronşit – 4218910
Pulmoner enfarktüs – 89143211
Pneumonomoniliasis – 4891444
Plörezi – 4854444
Zatürree – 4814489
Pnömoskleroz – 9871234
Pnömokonyoz – 8423457
Silikoz – 4818912
SILIKATOZY – 2224698
Asbestoz – 4814321
Talcosis – 4845145
METALLOKONIOZY – 4845584
KARBOKONIOZY – 8148545
Antrakoz – 5843214
ORGANİK TOZ Pnömokonyozu – 4548912
AKCİĞER KANSERİ – 4541589
Sarkoidoz – 4589123
Akciğer tüberkülozu – 8941234
HAMM – Zengin sendrom – 4814578
Amfizem – 54321892

Sindirim hastalıkları – 5321482


Yetersiz beslenme (açlık hastalığı, proteinsiz ödem) – 5,456,784
Amoebiasis 1289145
Amiloidoz – 5432185
ARTERIOMEZENTERIALNAYA KISMİ ENGELLEME – 5891234
ATON yemek borusu, mide – 8123457
Achalasia CARDI – 4,895,132
Ahil GASTRİK FONKSİYONU – 8432157
BAUGINIT – 58432148
Beri-beri – 3489112
BRONZ DİYABET – 5454589
BULBA – 5432114
GASTRO- 5485674
AKUT GASTRİT – 4567891
KRONİK GASTRİT- 5489120
Gastrokardiyak SENDROMU (Remhelda sendromu) – 5,458,914
Ventroptosia – 81234574
Gastroenterit – 5485674
Gastroenterokolit – 8431287
Hemokromatoz – 5454589
HEPATİT – 5814243
AKUT HEPATİT – 58432141
KRONİK HEPATİT – 5123891
Hepatoz – 9876512
Hepatoz SHARP – 1234576
Karaciğer yağlanması Kronik (Yağlı Hepatoz KRONİK) – 5143214
Hepatoz Kolestatik – 5421548
Hepatolentiküler dejenerasyon – 5438912
HEPATOSPLENOMEGALICHESKY LİPOİDOZ – 4851888
HEPATOLİENAL SENDROM – 8451485
Fonksiyonel hiperbilirubinemi – 84514851
Fonksiyonel hiperbilirubinemi Konjenital – 8432180
Hiperbilirübinemi POSTGEPATITNAYA – 8214321
ESSENTIAL hyperlipidemia (gepatosplenomegalichesky lipoidoz) – 4851888
Hipovitaminoz – 5154231
Hipersekresyon GASTROİNTESTİNAL FONKSİYON – 5484214
DİYABET BRONZ – 5454589
FONKSİYONEL DIARRHEA (Fonksiyonel İshal) – 81234574
Dysbacteriosis INTESTINAL – 5432101
Diskinezi Sindirim Yolu – 8123457
Diskinezi ESOPHAGEAL Spastik – 5481248
Biliary dyskinesia – 58432144
Biliyer diskinezi – 58432144
Diskinezi Bağırsak – 54321893
DİSPEPSİ (Hazımsızlık, Sindirim Güçlüğü) – 1112223
Karaciğerin dejenerasyonu – 9876512
Duodenit – 5432114
Akut duodenit – 481543288
Kronik duodenit – 8432154
Duodenostaz – 8123457
EYUNIT – 8431287
SARILIK – 5432148
SARILIK FONKSİYONEL – 84514851
Safra taşları – 0148012
Kabızlık – 5484548
İleitis – 8431287
Candida (kandidiyazis, pamukçuk) – 54842148
KARDIOSPAZM – 4895132
Karsinoid (karsinoid sendrom) – 4848145
BAĞIRSAK Lipodistrofi – 4814548
Kolik Bağırsak – 8123457
Kolit – 8454321
Akut kolit – 5432145
Kronik kolit – 5481238
Kardiyokalazi – 8545142
EKSİKLİK SENDROMU bağırsak absorpsiyonu – 48543215
SİNDİRİM YETERSİZLİĞİ SENDROMU – 9988771
Bathygastry – 8123457
AKUT MİDE ATON – 5485671
Kronik pankreatit – 5891432
Mide pnömatozisi – 54321455
KARACİĞER YETERSİZLİĞİ SENDROMU – 8143214
GIDA ALERJİSİ – 2841482
İshal (İshal) – 5843218
PORTAL HİPERTANSİYON SENDROMU – 8143218
POSTGEPATİTNİ SENDROMU – 4812819
İskorbüt – 5432190
Tropikal olmayan yol – 8432150
Sprue Tropical (tropikal ishal) – 5481215
Whipple HASTALIĞI – 4814548
PHLEGMONS MİDE – 4567891
Akut Kolesistit – 4154382
Kronik Kolesistit – 5481245
İskorbüt – 54321481
SİROZ (KARACİĞER) – 4812345
SİRROZ PİGMENT – 5454589
Özofajit – 54321489
Yemek borusu – 8123457
Enterit – 8431287! 45
Enteritis SHARP – 54321481
Enteritis CHRONIC – 5432140
Enterokolit – 8454321
Bağırsak enteropatisi – 8432150
Gluten enteropati – 4,891,483
Enteropati DISAHARIDAZODEFITSITNYE – 4845432
Eksüdatif enteropati – 48123454
Peptik ülser ESOPHAGUS (Yemek Borusu)- 8432182
İNCE BAĞIRSAK BASİT ÜLSER – 48.481.452
(nonspesifik, idiyopatik, peptik, trofik, yuvarlak vb.)
Ülser SEMPTOMATİK – 9671428
Mide ülseri ve onikiparmak bağırsağı- 8125432

Böbrek ve İdrar Yolu – 8941254


Amiloidoz – 4512345
Üriner sistem anomalileri – 1234571
Hidronefroz – 5432154
Glomerülonefrit – 4812351
Akut Glomerülonefrit – 4285614.
Piel – 5432110
Piyelonefrit – 58143213
Polikistik böbrek hastalığı – 5421451
Renal kolik – 4321054
Böbrek Taşı (Nefrolitiyazis) – 5432143
Böbrek yetmezliği – 4321843
Akut böbrek yetmezliği – 8,218,882.
Kronik böbrek yetmezliği – 5,488,821.
BÖBREK TÜBERKÜLOZU – 5814543
Akut üremi – 5421822
Kronik üremi – 8914381
KİSTİT – 48543211
Eklampsi Renal – 8149141

KAN HASTALIKLARI – 1843214


Agranülositoz – 4856742
Anemi (anemi) – 48,543,212
Akut posthemorajik anemi – 9481232
Kalıtımsal ANEMİ, PORFİRİNLERİN SENTEZ İHLALİ – 4581254
Kurşun zehirlenmesinin anemisi – 1237819
Megaloblastik anemi – 5481254
HEMOLİTİK ANEMİ – 5484813
İMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ – 5814311
APLASTİK (hipoplastik) anemi – 5481541
Orak Hücreli Anemi – 7891017
Gaucher hastalığı – (kerazinovy ​​retiküloz) – 5,145,432
Hemoblastoz – 54321451
Hemoblastozis PARAPROTEINEMICHESKIE – 8432184
Hemorajik diyatezler – 5148543
Vasküler patolojinin neden olduğu GEMOPPAGICHESKIE diyatezi – 54815438
DISPROTROMBII – 5481542
LEYKEMOIDHYE reaksiyonları – 5814321
LÖSEMİ – 5481347
Lenfogranülomatoz – 4845714
Radyasyon hastalığı. Akut radyasyon hastalığı – 481543294
MIELEMIYA – 5142357
HEREDITARY elliptocytosis (elliptotsitoz) – 51454323
MİRAS STOMATOTSITOZ – 4814581
NÖTROPENİ MİRAS – 8432145
Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (APG) – 5,481,455
Talasemi – 7765437
TPOMBOTSITOPATII – 5418541
Trombofili Hematojen – 4814543
FAVIZM – 54321457
Kronik radyasyon hastalığı – 4812453
Sitostatik HASTALIK – 4812813

TİROİD BEZİ VE ENDOKRİN HASTALIĞI – 1823451


Akromegali – 1854321
Doğuştan cinsel farklılaşma hataları – 5451432
VIRILNY SENDROMU – 89143212
Hiperinsülinizm (hipoglisemi hastalığı) – 48454322
Hiperparatiroidizm – 5481412
Hiperprolaktinemi – 4812454
Hipogonadizm (erkek) – 48143121
Hipoparatiroidizm (tetani) – 4,514,321
Hipotiroidizm (miksödem) – 4,812,415
PITUITARY cücelik (cücelik) – 4,141,414
Diabetes insipidus – 4818888
DİYABET – 8819977
DISPITUITARIZM YOUTH – 4145412
SCA diffüz toksik (Grevs-Basedow hastalığı) – 5,143,218
ENDEMİK Guatr – 5432178
Itsenko-Cushing HASTALIĞI – 54321458
Karaciğer Yetmezliği (Mezhutochno-PITUITARY EKSİKLİK) – 48143214
Miksödem – 4812415
Adrenal yetmezlik – 4812314
OBEZİTE – 4812412
KANSER – 4541548
İleri cinsel gelişim – 4814312
TİROİD – 4811111
Feokromositoma – 4818145

Meslek Hastalıkları – 4185481


MESLEK HASTALIKLARI – KİMYASAL FAKTÖRLER – 9916514
MESLEK HASTALIKLARI (titreşim hastalığı) – 4514541
MESLEK HASTALIKLARI AŞIRI GERİLİM – 4814542
bireysel organlar ve sistemler
KAYNAKLANAN HASTALIKLAR – BİYOLOJİK FAKTÖRLER – 81432184

Akut Zehirlenme – 4185412


Akut zehirlenme
Nöropsikiyatrik bozukluklar – 9977881
Böbrek hastalığı (toksik nefropati) – 5412123
Ekzotoksicheskogo ŞOK – 4185421
Yılan ısırıkları ve zehirli ARTHROPODLARLA AKUT ZEHİRLENME – 4812521.
Yılan ısırıkları – 4114111
Batan Akrep – 4188888
BİTLER Karakurt – 8181818
Isırgan eşek arıları ve arılar – 9189189

BULAŞICI HASTALIKLAR – 5421427


Amebiasis (amebik dizanteri) – 1289145
Balantidiyaz – 1543218
Kuduz (hidrofobi) – 4,812,543
Kedi tırmığı hastalığı (bölgesel bakteriyel olmayan lenfadenit) – 48,145,421
BOTKIN HASTALIĞI – 5412514
Brill HASTALIĞI (tifüs tekrarlayın, tekrarlayan tifüs) – 514854299
Botulizm – 5481252
Bruselloz – 4122222
Vaccinella – 4848148
Viral hepatit A ve B (Botkin hastalığı) – 5,412,514
Helminthiasis – 5124548
Alveococcosis – 5481454
Ankilostomidoz – 4815454
Ascariasis – 4814812 – Uyarıcı
Hymenolepiasis – 54812548
Bothriocephaliasis – 4812354
Clonorchiasis – 5412348
METAGONIMOZ – 54812541
Opisthorchiasis – 5124542
Strongyloidiasis – 54812527
TENIARINHOZ – 4514444
Teniasis – 4855555
TRİKİNELLOZ (trikinoz) – 7777778
TRIHOSTRONGILIDOZY – 9998888
Trichuriasis – 4125432
Faşizm – 4812542
Sistiserkoz – 4512824
Schistosomiasis (bilharzia) – 48125428
Enterobiasis – 5123542
Ekinokokkoz – 5481235
Renal sendromlu hemorajik ateş veya hemorajik nefrozonefrit – 5124567
UÇUK (Herpetik enfeksiyonlar) – 2312489
GRİP – 4814212
DİZENTERLİK – 4812148
Difteri – 5556679
Yersiniosis – 5123851
Campylobacteriosis (vibroz) – 4,815,421
Boğmaca – 4812548
ÖLÇÜLER – 4214825
RUBELLA – 4218547
Lejyonelloz – 5,142,122
LEISHMANIASIS – 5184321
Leptospirosis – 5128432
LİSTERİYOZ – 5812438
Q ateşi – 5148542
Marburg ateşi (hemorajik ateş Maridi, Ebola) – 5,184,599
Giardiasis – 5189148
MALARYA – 5189999
Meningokok hastalığı – 5891423
Mikoplazmoz – 5481111
BULAŞICI mononükleoz – 5142548
Psittacosis – 5812435
Çiçek Rüzgarı – 48154215
Çiçek hastalığı DOĞAL – 4848148
Akut solunum yolu enfeksiyonları – 48145488
PARAKOKLYUSH – 2222221
Kabakulak EPIDEMICHEKY (domuz) – 3,218,421
Pediküloz (bit) – 48148121
Gıda Zehirlenmesi Bakteriyel toksinler – 5184231
Yalancı tüberküloz – 514854212
GIVE BIRTH – 4123548
Rotavirüs hastalığı – 5148567
SALMONELLOZ – 5142189
ANTHRAX – 9998991
Kızıl ateş – 5142485
Tetanoz – 5671454
Edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) – 5148555
TIFO-paratifo hastalıkları (tifo, paratifo A ve B) – 1,411,111
TIF Duster (tifüs biti, berbat) – 1.444.444
TIF Duster TICK – 5189499
TOKSOPLASMOZ – 8914755
Tularemia – 4819489
CHOLERA – 4891491
SWINE (DOMUZ) – 8998888
Enterovirüs Hastalığı – 8123456
TICK BORNE ENCEFALITIS – 7891010
ESHERIHIOZY – 1238888
AYAK VE AĞIZ HASTALIĞI – 9912399

Vitamin eksikliği hastalığı – 1234895


A vitamini eksikliği (avitaminoz – 5451234, hipovitaminoz – 5154231)
A vitamini eksikliği (retinol) – 4154812
B 1 VİTAMİNİN (tiamin) EKSİKLİĞİ – 1234578
B 2 VİTAMİNİN (Riboflavin) EKSİKLİĞİ – 1485421
Başarısızlık nikotinik asit (vitamin PP, vitamin B 3) – 1,842,157
VİTAMİN B 6 (piridoksin) – 9785621 NOKSANLIĞI.
C VİTAMİNİN EKSİKLİĞİ – 4141255.
(askorbik asit eksikliği, avitaminoz C, iskorbüt, iskorbüt)
D VİTAMİNİN EKSİKLİĞİ – 5421432.
K VİTAMİNİN EKSİKLİĞİ – 4845414
GIPOPOLIVITAMINOZY, POLIAVITAMINOZY – 4815432

ÇOCUK HASTALIKLARI – 18543218


Adrenogenital sendrom – 45143213
Solunum yolu alerjileri – 45143212
Alerjik rinit ve Sinüs (Sinüzit)- 5814325
ALERJİK Larenjit – 58143214
ALERJİK trakea – 514854218
Alerjik bronşit – 5481432
ALERJİK PNÖMONYA – 51843215
Fetal alkol sendromu (alkol embriyofetopatiya, fetal alkolizm) – 4845421
antitripsin eksikliği – 1,454,545
ANEMİ – 48543212
Geliştirme ZHELEZODEFETSITNYH Anemi – 1458421
ZEHİRLİ hemolitik anemi – 45481424
Yabancı cisimlerin aspirasyonu – 4821543
Astım Bronşiyal – 58145428
Akut bronşit – 5482145
Vaskülit Hemorajik (KAPILLYAROTOKSIKOZ, Henoch hastalığı) – 5,128,421
Galaktozemi – 48125421
Yenidoğanın hemolitik hastalığı – 5125432
Yenidoğanın hemorajik hastalığı – 5128543
Hemofili – 548214514

HEPATİT – bkz. Böl. Sindirim sistemi hastalıkları.
PORTAL HİPERTANSİYON – 45143211
Glikozüri, renal (böbrek glikodiyabet) – 5,142,585
Hipervitaminoz D – 5148547
Hipotiroidizm – 4512333
Histiyositoz X – 5484321
Glomerülonefrit DIFFUSE – 5145488
Diabetes mellitus – 4851421
Diabetes insipidus YAPRAK – 5121111
DİYABET YAPRAK TUZU (PSEVDOGİPOALDOSTERONİZM) – 3245678
ALERJİK egzama – 0195451
Hemorajik egzama – 0480421
LENFATİK egzama – 5148548
DİSPEPSİ BASİT – 5142188
DİSPEPSİ EBEVEYN – 8124321
DİSPEPSİ Zehirli – 514218821
DİSTONYA vegetovasküler – 514218838
Yenidoğanlarda SOLUNUM distres sendromu – 5148284
Yenidoğan sarılığı – 4815457
Krup FALSE – 5148523
Malabsorbsiyon sendromu – 4518999
Kistik fibroz – 9154321
Jade MİRAS – 5854312
Pilorik stenoz – 5154321
Pilorospazme – 5141482
Küçük fokal pnömoni – 4814489
Zatürree YENİDOĞAN – 5151421
Kronik Zatürree – 51421543
Poliartrit kronik nonspesifik (infektartrit) – 8,914,201
DOĞUMSAL KALP HATALARI – 14891548
Raşitizm (hipovitaminoz D) – 5,481,232
KUSURMA – 1454215
Romatizma – 5481543
Yenidoğan sepsisi – 4514821
Spazmofilii – 5148999
Stafilokok enfeksiyonları – 5189542
Stenozan larenjit (krup sendromu) – 1.489.542
Subfebrilitet ÇOCUKLAR – 5128514
Kramplar – 51245424
SUBSEPSIS ALERJİK Wissler, Franconi – 5421238
ZEHİRLİ SENDROM (Eksikozlu toksemi) – 5148256
Yaralı İntrakranial İŞGÜCÜ – 518999981
TÜBERKÜLOZ – 5148214
ERKEN tüberküloz zehirlenmesi – 1284345
Fenilketonüri – 5148321
Fosfat diyabet – 5148432
De Toni-Fanconi sendromu, Debra – 4514848
Çölyak hastalığı – 4154548
Eksüdatif enteropati – 4548123

Çocukluk çağında cerrahi hastalıklar – 5182314


Anjiyom – 4812599
Apandisit – 9999911
Biliyer atrezi – 9191918
İnce bağırsak atrezisi – 9188888
Duodenum atrezisi ve darlığı – 5557777
Anüs ve rektumun atrezisi – 6555557
Yemek borusu atrezisi – 8194321
Göbek kordonu fıtığı FETAL – 5143248
Diyafram fıtığı – 5189412
Meckel divertikülü – 4815475
İntususepsiyon – 5148231
Cephalhematom – 48543214
GASTROİNTESTİNAL KANAMA – 5121432
Yarık damak – 5151515
ÖZOPHAG KİMYASAL YANIK – 5148599
Epifizin osteomiyeliti – 12345895
Pilorik stenoz – 5154321
Sakrokoksigeal teratom BÖLGESİ – 481543238
PHLEGMONS YENİDOĞAN – 51485433

DOĞUM VE GEBELİK BİLİMİ, KADIN HASTALIĞI – 1489145


Patrimonyal faaliyetin anomalileri – 14891543
Asfiksi YENİDOĞAN – 4812348
UTERUS HAMİLELİK – 1899911
Ektopik Gebelik – 4812311
Hamilelik ve doğum, zamanlama – 1888711.
Çoğul gebelik -123457854
Gebelik, Uzatılmış – 5142148
MEME HASTALIKLARI (hipogalaktisyon) – 48123147
Kanama (OBSTETRİK) – 4814821
Polihidramnios – 5123481
OBEZBOLEVANİE İŞÇİ – 5421555
Göbek bağı YENİDOĞAN – 0123455
Doğum sonrası NORMAL (6-8 hafta devam etti.) – 12891451.
Doğum Sonrası PATOLOJİK – 41854218
Praevia ve KORDON – 1485432 düşmek
Plasenta praevia – 1481855
Abruptio plasenta – 1111155.
Erken doğum – 1284321.
Hidatidiform köstebek – 4121543
GENİTAL Molaları – 148543291
Toksikoz hamile – 1848542
Dar pelvis – 2148543
ANATOMİK dar pelvis – 4812312
KLİNİK OLARAK dar pelvis – 4858543
EMBOLİZM amniyotik sıvı – 5123412

Kadın hastalığı – 1854312


Yumurtalık İltihabı (Adneksit) – 5143548

Yumurtalık İltihabı (Oophoritis) – 5143548
Adrenogenital sendrom – 148542121
ALGODISMEHOREYA – 4815812
Amenore – 514354832

Anovulasyon döngüsü – 4813542
Yumurtalık felci – 1238543
Bartolini – 58143215
Beli – 5128999
Kısırlık (İNFERTİLİTE) – 9918755
Vajinit (koleit) – 5148533
Vulva – 5185432
Vulvovajinit – 5814513
Kadınlarda Belsoğukluğu – 5148314
Kaşıntı Vulva – 5414845
Yumurtalık Kisti – 5148538
Cystoma OVARIAN – 58432143
Menopoz. Klimakterik nevroz – 4851548
Coleitis – 5148533
Kraurosis – 58143218
UTERİN KANAMA İşlevsiz – 4853541
Vulva lökoplaki, serviks – 5185321
Myoma – 51843216

Rahim ve Vajina ve Düşmüş Uterus Prolapsus – 514832183
PARAMETRELER – 5143215
Polipler VÜCUT VE SERVİKAL – 518999973
Premenstrüel Sendrom – 9917891
KANSER KADIN GENİTAL – 5148945
Salpenjit – 5148914
SENDROM SKLEROKISTOZNYH yumurtalıklar – 518543248
GENİTAL TÜBERKÜLOZ – 8431485
Koryonepitelioma – 4854123
ENDOMETRİOZİS – 5481489
ENDOMETRİUM – 8142522
Endoservit – 4857148
Servikal erozyon – 54321459

SİNİR HASTALIĞI – 148543293


Beyin apseleri – 1894811
Serebral anevrizmalar – 1485999
Araknoidit – 4567549
Astenik sendrom – 1891013
Atetoz – 1454891
Amyotrofik lateral skleroz (motor nöron hastalığı) – 5148910
HİDROCEPHALUS – 81432143
Hepatolentiküler hastalık (hepatolentiküler dejenerasyon) – 48,143,212
Baş ağrısı (tsefalgiya) – 4.818.543
Vertigo – 514854217
CEREBRAL PALSY – 4818521
Diensefalik (HİPOTALAMİK) SENDROM – 514,854,215
ZAMANLI BEYİN – 4818542
SPINAL STROKE – 8888881
KOMA – 1111012
Menenjit – 51485431
MYASTHENIA – 9987542
Miele – 4891543

Miyelopati – 51843219
Göçmen nevralji (“ışın” baş ağrısı) – 4851485
Migren (hemikrania) – 4831421
Miauton DOĞUM TOMLARI – 4848514
Miauton Distrofik KURSHMANNA Butt-Steinert – 481543244
MONONEVROPATII (nevrit ve nevralji) – 4541421
Narkolepsi – 48543216
Yüz sinir nöropatisi – 518999955
Trigeminal nevralji – 5148485
NEYROREVMATIZM – 8185432
Nörosifiliz – 5482148
Bayılma (senkop) – 4,854,548
Zona – 51454322
BEYİN TÜMÖRÜ – 5451214
SPİNAL KORDON TÜMÖRLERİ – 51843210
PERİFERİK SİNİR SİSTEMİNİN TÜMÖRLERİ – 514832182
Oftalmopleji – 4848532
Parkinson hastalığı (titreme felci) – 5,481,421
AİLE PERİYODİK PARALİZİ (ailesel paroksismal miopleji) – 5,123,488
Peroneal amyotrofi Charcot-Marie – 4,814,512
POLİNÖROPATİ (polinürit) – 4838514
POLIRADIKULONEVROPATIYA Demiyelinizan Guillain-Barre – 4548128
Akut Poliomyelit Salgını – 2.223.214
POSTPUNKTSIONNY SENDROMU – 818543231
Progresif kas distrofisi – 85432183
Uyku bozuklukları – 514248538
Omurga, boyun problemleri (Radikülopati Diskojenik (“banal radikülit)) – 5481321
MS Hastalığı (ÇOKLU SKLEROZ) – 51843218
Siringomyelia – 1777771
Spinal amyotrofi – 5483312
TREMOR – 3148567
FAKOMATOZY – 5142314
FUNIKULYARNY miyeloz (kombine skleroz) – 518543251
KORE – 4831485
Travmatik Beyin Hasarı – 51843213
Adie sendromu – 18543211
ANSEFALİT VİRÜSÜ – 48188884
EPIDURIT (epidural apse) – 888888149

RUH HASTALIĞI – 8345444


Alkolizm – 148543292
Amnestic (Korsakov) SENDROMU – 4185432
Duygusal sendromlar – 548142182
Delüzyonel sendromlar – 8142351
Halüsinasyon Sendromu (halüsinoz) – 4815428
HATALI Medyum – 8885512
Sarhoşluk psikozu – 1142351
Histerik sendromlar – 5154891
Katatonik sendromlar – 51843214
Manik-depresif psikoz (MDP) – 514,218,857
Zorunlu bozukluk – 8142543
Bağımlılık (Madde Bağımlılığı) – 5333353

NÖROZ – 48154211
NEGATİF DURUM – 5418538
Oligofreni (demans) – 1857422
Baş dönmesi – 4518533
PRESENIALNYE (presenil, evrimsel) psikoz – 18,543,219
Felç – 512143223
Psiko-organik sendrom – 51843212
Psikopati – 4182546
Reaktif psikoz – 0101255
Vesvese (Zihne gelen bulanık rahatsız edici düşünceler)- 148454283
Senestopatik-hipokondriyazis – 1488588
Alzheimer (Senil psikoz) – 481854383
SEMPTOMATİK psikoz – 8148581
MADDE BAĞIMLILIĞI VE İLAÇ BAĞIMLILIĞI – 1414551
TRAVMATİK ENSEFALOPATİ – 18543217
Şizofreni – 1858541
EPİLEPSİ – 1484855

Cinsel işlev bozukluğu – 1456891


Vajinismus – 5142388
Hiperseksüellik – 5414855
İktidarsızlık – 8851464
Mastürbasyon (mastürbasyon) – 0,021,421
Cinsel Sapıklıklar (cinsel sapıklık) – 0001112
Cinsel bozukluklar – 1818191
HAYALİ cinsel bozukluklar – 1484811
Nörohumoral cinsel bozukluklar – 1888991
Zihinsel Cinsel Bozukluklar – 2148222
Penis Bozuklukları PART çiftleşme döngüsü – 184854281
Ejakülatuar bozukluklar, çiftleşme döngüsü oluşturur – 1482541
Soğukluk (cinsel soğukluk) – 5,148,222

Deri ve zührevi hastalık – 18584321


Aktinomikoz CİLT – 148542156
Alopesi (kellik, alopesi) – 5484121
Anjiyit (VASKÜLİTLER) CİLT – 1454231
Atopik dermatit (yaygın nörodermatit) – 5484215
Balanopostit – 5814231
Siğiller – 5148521
VASKÜLİT CİLT – 5142544
VITILIGO (Pes) – 4,812,588
Belsoğukluğu (Erkek) – 2225488
Mikoz fungoides – 4814588
Dermatit – 1853121
İhtiyoz – 9996789
Candida (kandidiyaz) – 9876591
Kaşıntı – 1249812
Genital Siğiller – 1489543
Ürtiker – 1858432
Lyell sendromu – 4891521
Cüzzam – 148543294
Kasık lenfogranülomatozu – 1482348

Lisha RED DAİRE – 4858415
Lisha renkleri (Pitriyazis) – 18543214
Lisha PEMBE – 5148315
Mastositoz – 148542171
Mikrospor – 1858321
Yumuşakçalar kontagiosum – 514321532
Nörodermatit – 1484857
CİLT KANSERİ – 1458914
Pyoderma – 51432149
Scrapie – 5189123
SEDEF HASTALIĞI – 999899181
Pemfigus (akantoliticheskaya) – 8145321
Gül hastalığı – 518914891
Ayak Mantarı (RUBROMIKOZ (rubrofitiya)) – 4518481
Sebore – 1234512
FRENGİ – 1484999
Stevens-Johnson Sendromu (Eritema multiforme) – 9814753
Toksikoderma (allergotoksikodermiya) – 514832184
Trihofitii – 4851482
Deri tüberkülozu – 148543296
Akne vulgaris (vulgaris, genç) – 514,832,185
Kabuklu saçkıran (kabuk) – 4851481
UYUZ – 8132548
Chancroid YUMUŞAK – 4815451
ECZEMA – 548132151
Sporcunun ayağı – 5148532
ERİTEMA Tanglewood – 15184321
ERİTEMA Eksüdatif multiforme – 548142137
Eritrazma – 4821521

CERRAHİ HASTALIK – 18574321


Yetişkinlerin cerrahi hastalıkları – 5843215
Apse – 8148321
Prostat adenomu – 51432144
Aktinomikoz – 4832514
ANEVRİZMA – 48543218
KALP ANEVRİZMİ – 9187549.
Akut Apandisit – 54321484
Aterom – 888888179
Bronşektazi – 4812578
Alt ekstremite varisli damarlar – 4831388
Varikosel – 81432151
Hidrosel ve spermatik kordon – 481543255
ÇIKIK (Kayma)- 5123145
Arkoptoz – 514832187
GAZ Kangren – 45143218
Kangren AKCİĞER – 4838543
Hemartroz – 4857543
Hemoroid – 58143219
Hidradenit – 4851348
Jinekomasti – 4831514
FITIK – 95184321
DUMPING – SENDROM – 4184214
Divertikül – 48543217
Kolonun divertikülozu – 4851614
Safra taşları – 0148012
MEKANİK SARILIK – 8012001
İdrar tutulması Akut – 0144444
Zollinger-Ellison sendromu – 148543295
Yabancı cisimler BRONŞ- 5485432
YABANCI CİSİM MİDE – 8184321
YABANCI CİSİM YEMEK BORUSU – 14854321
Yabancı cisimler YUMUŞAK DOKU – 148543297
Kan Çıbanı – 483854381
Laktosel – 4851432
Brushes and Fistula NECK SIDE – 514854214
Brushes and Fistula NECK MID – 4548541
Ülseratif kolit – 48143211
Yağın EPİTEL DURUMU – 9018532
Kosolapov – 485143241
Torticollis – 4548512! 94
Kriptorşidizm – 485143287! 95
İÇ KANAMA – 5142543! 95
HARİCİ KANAMA (yaralanmadan) – 4,321,511! 95
Crohn hastalığı – 94854321
Leiomyoma – 5514214
Lenfadenit – 4542143
Lenfangit – 484851482
Lipoma – 4814842
Yanlış eklem (psödoartroz) – 4814214
MAST – 8152142
Mastopatia – 84854321
Megacolon – 4851543
Mediastinit – 4985432
Ileus – 4548148
Batık çivi – 4548547
Frostbite – 4858514
TERMAL YANIKLAR – 8191111
Büyük arterlerin tıkanması – 81543213
Orşiepididimit – 818432151
Osteomiyelit TRAVMATİK – 514854221
Akut karın – 5484543
Akut pankreatit – 4881431
Akut kolesistit – 4154382
Şeytan tırnağı – 8999999
Penetran peptik ülser – 9148532
KIRIK KEMİKLER – 7776551
Peritonit – 1428543
Pnömoempiyem – 148543299
Düztabanlık – 1891432
Pnömotoraks SPONTAN – 481854221
İç organlarda hasar – 8914319
Midye – 4819491
Postkolesistektomik sendrom – 4518421
Delikli ülser – 8143291
Yatak yarası – 6743514
PROSTAT – 9718961
Menisküs Yırtık – 8435482
YARALAR – 5148912
Rektal – 5189421
Midede ÇIKTI darlığı – 81543211
Anal fissür – 81454321
Tromboangiitis obliterans – 5432142
Tromboflebit – 1454580
Kemik tüberkülozu – 148543281
ÜRETRAL – 1387549
Kontüzyon (çürük) – 0156912
Fibroadenom MEME – 4854312
Fimosis ve paraphimosis – 0180010
Flebotromboz – 1454580
PHLEGMONS – 48143128
Kaynar – 5148385
Kolanjit – 8431548
Elektrik çarpması – 5185431
Ampiyem (pürülan plörezi) – 514854223
Yok edici endarterit – 4518521
TROFİK ÜLSERLER – 514852154
Yenidoğanların cerrahi hastalıkları – 514218871
ABDOMİNALİN CERRAHİ HASTALIKLARI – 5184311
KONJENİTAL YENİDOĞAN HOLANGIOPATII (safra atrezisi) – 948514211
Göğüsün cerrahi hastalıkları – 5184312
Yemek borusu atrezisi – 518543157
Konjenital diyafram fıtığı – 518543257
KONJENİTAL AKCİĞER KİSTLERİ – 4851484
Pnömotoraks – 5142147
Trakeoözofageal fistül – 514854714
Pyo-enflamatuar hastalıklar – 514852171
YENİ DOĞAN – 514854238
Akut hematojen osteomiyelit – 5141542
Peritonit – 4184321
AKUT paraproktit – 4842118
YENİDOĞAN PHLEGMONS’UN NEKROTİZASYONU – 514852173
HASTALIK KASLIĞI – 514218873
Travma kaynaklı ortopedik hastalıklar – 1418518
Ankiloz – 1848522
BURSA – 75184321
Hemartroz – 7184321! 100
Bir parmağı dışa doğru bükmek – 5,418,521
Dupuytren’in kontratı – 5185421
KONKRATURA BİRLEŞİMLERİ – 8144855
Yanlış eklem (psödoartroz) – 8214231
İç organlarda hasar – 5432188
Uzatma (bozulma) – 5148517
Travmatik amputasyon – 5451891
Travmatik şok – 1454814

Kulak, burun ve boğaz – 1851432


Adenoidler – 5189514
Angina (Göğüs ağrısı, faranjit, boğaz iltihabı)(akut tonsillit) – 1.999.999
ANTRA (OTOANTRIT) – 1844578
Atrezi ve sineşi Burun boşluğu – 1989142
Aerosinüzit – 514854237
Hematom nazal septum – 5431482
Bademciklerin hipertrofisi – 4514548
ETEK LARYNX – 148543283
Eustace – 18554321
Retrofaringeal apse (apse retrofaringealny) – 1454321
Kulaktaki yabancı cisimler – 54321545.
Burun septumunu bükmek – 148543285
KANAMA BURUN – 65184321
Labirent – 48154219
Larenjit – 4548511
Laringospazm – 485148248
Akut mastoidit – 514832186
Meniere HASTALIĞI – 514854233
MUKOTSELE (PIOTSELE) frontal sinüsler – 5148322
Burun akıntısı (rinit) – 5189912
Akan Vazomotor ve alerjik – 514852351
Koklear Nörit – 1488513
Ozena (stench of the common cold) – 514854241
LARENGEAL KANSER – 5148742
Öksürük ve Boğazın şişmesi – 2314514
OTGEMATOMA (otematom) – 4853121
Otiti – 55184321
OTOMİKOZ – 514832188
Otoskleroz (otospongioz) – 4814851
Larinksin parezi ve felci – 1854555
Burun polipleri – 5519740
Sepsis OTOGENNY – 5900001
SÜLFÜRİK TÜP – 48145814
SİNÜS – 1800124
Skleroma – 0198514
Laringeal stenoz – 7654321
Doğuştan stridor – 4185444
Akut Bademcik iltihabı – 1999999
Kronik Bademcik iltihabı – 35184321
TRAVMA KULAK – 4548515! 103
LARENGEAL TÜBERKÜLOZ – 5148541
Farenjit – 1858561
FARINGOMIKOZ – 1454511
Fibroma NASOPHARNGEAL – 1111122
Boils BEFORE NOSE – 1389145

Göz Hastalıkları – 1891014


Ambliyopi – 1899999
Astenopi – 9814214
Astigmatizm – 1421543
Optik sinirin atrofisi – 5182432
Blefarit – 5142589

Miyopi (uzağı görememe) – 548132198
BAHAR KATAR – 514258951
ÇIKIŞ Lens – 25184321
Eversion CENTURY – 5142321
Gece körlüğü (gece körlüğü, gece körlüğü)
GLAUCOMA – 5131482
Dakriyosistit – 45184321
Uzak görüşlülük (hipermetrop) – 5189988
Konjestif optik disk – 145432152
IRITO – 5891231
KATARAKT – 5189142
Keratit – 518432114
CONJUNCTIVA – 5184314
Şaşılık – 518543254
Webgözü (pterjiyum gözleri) – 18543212
Optik nörit – 5451589
TIKANIKLIK santral retinal arter – 514852178
TIKANIKLIK merkezi retina ven – 7777788
Göz yanıkları – 8881112
DIPPED üst göz kapağı (pitoz) – 18543121
Retina dekolmanı – 1851760
PANOFTALMIT – 5141588
Presbiyopi – 1481854
YARALANMA göz küresi – 518432118
Retina – 5484512
HAFİF oftalmi – 5841321
SEMPATİK ENFLAMASYON – 8185321
Sklera, episklerit – 514854248
Trahoma – 5189523
Üveit – 548432198
Chalazion (Gradina) – 5148582
Koroid – 5182584
Ekzoftalmi – 5454311
Endoftalmi – 514254842
ÜLSER Kornealar – 548432194.
ARPACIK – 514854249

DİŞ VE AĞIZ HASTALIKLARI – 1488514


APSE – 518231415
Diş yuvası (çıkarılan dişin kuyularının duvarlarının iltihaplanması) – 5848188
Temporomandibular eklem ankilozu ( mandibulanın hareketliliğinin veya hareketsizliğinin kısıtlanması.) – 514852179
Temporomandibular artrit ( temporomandibular eklemin enflamatuar veya enflamatuar distrofik hastalıkları.) – 548432174
TMJ KAYMASI (mandibulanın eklem başının yer değiştirmesi.) – 5484311
DİŞ KAYMASI (dişin periodontal hasarla zorla yer değiştirmesi.) – 485143277
DİŞ ETİ İLTİHABI – 548432123
DİŞ Hiperestezi  – 1484312
Diş Minesi Hipoplazi – 74854321
SÖZLÜK – 514852181
GLOSS (dilin dokularının nezle veya cerahatli iltihabı.) – 1484542
Diş taşı – 514852182
DİŞ ÇÜRÜKLERİ – 5148584
KİSTLER MAXILLO (odontojenik kökenli sıvı içerikli patolojik kavite oluşumu.) – 514218877
Diş çekimi sonrası kanama OPERASYONLAR – 8144542
Kserostomi – 5814514
Lökoplaki – 485148151
Osteomiyelit (Kemik iliği iltihabı) ÇENELER – 5414214
Diş ağrısı (Bebek diş çıkarma) – 5182544
Papillomlar – 5844522
Periodontal hastalık – 58145421
PERİODONTİT – 5182821
DİŞ KIRIĞI – 814454251
Çene kırıkları – 5182148
PERIKORONARIT – 5188888
Apikal Periodontitis – 3124601
PULPA (Ağrı nöbetleri ile kendini gösteren diş pulpasının iltihabı.) – 1468550
DİŞ KRONİK ENFEKSİYON – 514854814
Stomatit (Ağız iltihabı, mukoza iltihabı) – 4814854
PHLEGMONS admaksiller – 5148312
Hale – 518431482

Bacak Ağrısı (Sağ) : 4812531

Bacak Ağrısı (Sol) 485148291

Baş Ağrısı: 4818543

Bedensel Yenilenme: 2213445

Gençleşmeye Başladım : 2213445

Hafıza Güçlendirme: 5893240

Bel Fıtığı: 498217218227

Boy Uzaması: 51482147981

Çakra Dengeleme: 88889888878888

Demir Eksikliği: 31851631798

Diş Ağrısı: 1488514

Sivilce: 514832185

Unutkanlık: 534248538

Depresyon (Manik): 514218857

İDEAL KİLO: 4812412

Olumlu Sonuç Yarat: 41948871

İş Bulma: 493151.864.1491

Tıkanık işin açılması: 52025

Finansal bereket: 318798

HER ŞEY MÜMKÜN (HİÇ BİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİL, HER ŞEY OLABİLİR): 519.7148

Acil para: 741.520

Aşk; 548

Mucize: 777

Tembelik: 318 – 41791844

Cesaret: 598061 – 291319

Kararlılık: 498 – 518 – 498

Sorumluluk: 517 – 31481911

Ruhsal Yenilenme: 12370744

Altın Kural (Evlilik – İş): 591.718

Aile İçi Uyum: 28555901

Gerçek Aşk: 888.912.818848

Ölümsüz Aşk: 888.12418.316019

Aşık Olmak: 515889

Adet Düzenleyici: 4813542

Alet Normalizasyonu: 444

Altın Kural (Aşk İş Evlilik): 591.718.918.1419

Atalardan Gelen Negatif Kayıtlar Siliniyor: 894781

Arınma: E=V

Aşk Mutluluk Formülü: C43H66N12O12S2

Aşkı Hayatıma Çekiyorum: 888.12418.316019

Alerji Kurı Öksürük Hapşırma: 45143212

Ayak Şişkinliği: 5418521

Acil Çözüm: 741

Acil Mucize: 741.7777

Benlik Saygısı: 49181951749814

Biyoenerji: 918714

Bilinci Genişletmek: 1888888.9.1

Bir Dilek Tut: 51849131989

Bellek: 319.061.988.18

Bilişsel Hafıza: 89.18.519.614.044.1

Biyolojik Saat: 817498.8612194

Bağışıklık: 214.317.498.817

Boy Uzatma (Büyüme): 51482147981

Başarı: 889

Baş Ağrısı: 4.818.543

Blokaj Kaldır: 91688

Bilinçaltı Direnç Kaldır: 548491698719

Başarı (Okul): 398.117.918

Bolluk Bereket: 71427321893

Bahar Alerjisi: 41543212

Başarının Evrensel Numarası: 71042

İç barış: 1001105010

Bakterileri yok et: 1723918519

Bolluk Refah: 714 273 218 93

Bellek iyileştirme: 589 324 0 Bununla birlikte 518 471 818 211

Bağımlılık: 1414551

Alkolizm ve İlaç Bağımlılığı: 148 543 292 519 451 94

Alkol 148543292

Uyuşturucu Bağımlılığı: 5333353

Bitki (Ot): 811120218

Bipolar: 514.218.857

Bağışıklık: 214.317.498.817

Baş ağrısı: 4.818.543

Bademcik: 1999999

Büyüme Boy Uzat: 51482147981

Bahar Alerjisi Göz: 514258951

Cildim yenileniyor ve gençleşiyorum: 2145432

Cildim sağlıklı: 18584321

Korona (Corona): 4986489.548748978

Çölyak: 4154548

Çakra (Taç): 88889888878888

Cinsel Tüm Sıkıntılar: 1456891

Dileklerim ışık hızında gerçekleşiyor: 51849131989

Demir (çocuk): 1458421

Demir (yetişkin): 31851631898

DNA: 894781

Depresyon: 519514.319891

Dünyanın İyileşmesi: 888918491648

Dünyada Barış: 1001105010

Duygusal negatif anıları temizle: 61.988.184.161

Dilek tutmak: 519.7148

Diş sıkma gıcırdatma: 598 712 918 212

Evrene minnettarlık: 5148123

Evin dokunulmazlığı: 4194817818

Engelleri kaldır: 52025

Enerji yükseltme formülü: E=VS

Ego Süperego Standardizasyonu: 491614- 81588961

Ev sahibi ol: 4194817881

Ev sipariş etmek: 918-471-318-9421

Dahi (Genius): 519.007.918.788

Gençleşme: 2213445

Cilt gençleştirme: 519606901319

Gençleşme sekansı: 2145432

Geçmişin travmaların kaldırın: 51931741948

Genital siğil: 1489543

Hafıza güçlendirme: 319 061 988 18

İş başarısı: 8 918 014915 6481

İş bulma: 494151 864 1491

İstekleri engelleyen tüm blokajları kaldır: 91688

İşletmede başarı: 318 798 (para mıknatısı)

İşletmede sonsuz başarı: 289 471 314917

İyileşmeyi hızlandırır: 741

İlahi korunma: 8888

İşsizlik: 318 514 517 618

İskelet Kas Sistemi Normalizasyonu ( yürüme bacak gibi): 917 312 218 412

Olumsuzu Olumluya: 188948

Kaygı: 54857121918

Kişiler arası uyumluluk: 594.319712

Konsantrasyon: 51.9688.01971

Konsantrasyon: 51849131914

Konsantrasyon: 519 688 01 971

Kulak çınlaması: 1488513

Mutluluk: 28.7.741

Mutluluk ve sevinç içindeydim: 5148123

Mutlu gelecek: 97317819

Mucizeler benimle: 777

Mucizeleri çekme: 7777

Mülk edinme: 4194817881 189 472194898

Para: 318 798

Para akışı: 520 741 889 318 798

Pozitife çevir: 1888948

Psikolojik Normalizasyon: 391118918714

Para mıknatısı: 318 798

Para bolluk: 71427321893

Psişik kalkan: 519481 979881

Ruhsal fiziksel aşk: 888 412 1289018

Ruh hali düzeltme: 898 716 31944

Ruh eşi: 571

RNA: 28947138948

Regl ağrısı: 481582

Radyasyon korun: 242734277

Joy Seretonia: 5148123

Sezgi: 50816121 0981

Stres: 819471

Sperm Normalizasyon: 319 814 888 918

Beyaz saçlara: 49819431947

Sivilce akne: 514 832 185

Satış artışı: 5412138194

Sonsuz şifa: 3396815

Sigara: 1414551

Siğil: 1489543

Siğil: 5148521

Saç gürleştir: 5484121

Şifalan: 3396915

Şükür, Şükran, Minnet: 5148123

Sonsuz aşk: 888 912 818848

Yüksek Tansiyon: 8145432

Düşük Tansiyon: 8143546

Tüm sorunları 10 yıl önceden çözer: 189317514

Umut: 489061 719 88 0618

Derin uyku: 514248538

Uyumlu ilişkiler: 141111963

Vücutta çakralar ve meridyenler arasında denge: 88889888878888

Vesvese: 148454283

Vitamin eksikliği: 1234895

Virüs koruma: 7794218

Zeka: 419886-7198

Tüm Vücut Ağrı:

Baş: 1819999

Sağ kol: 1854322

Sol kol: 4851384

Karın: 5185213

Sağ bacak: 4812531

Sol bacak: 485148291

Manyetik Mıknatıs ; 520 – 741 – 741 – 741 -889 – 8

Cinsel Çekicilik (Bu biraz tehlikeli bir sekanstır. Dikkatli Kullanılması tavsiye olunur.): 548711.918.211

BİLİNMEYEN HASTALIK VE DURUM – 1884321

LABORATUVAR ENDEKSLERİNİN ORANI – 1489999


Kan sistemi – 148542139
İdrar – 1852155
Bağırsak içeriği – 1485458
Tükürük – 514821441
Mide suyu – 5148210
Safra – 514852188
Kan biyokimyası – 514832189
Nöroendokrin düzenleme sistemlerinde aktivite göstergeleri – 518432121

NOT: Sayı aralarındaki “.” (nokta) işareti olan yerlerde okurken es vermek gerekir.

Şifa enerjilerinin desteğini de almak isterseniz Mağaza sayfasında Reiki, Şambala, Akaşik Kayıtlar Temizlik Güçlendirmesi, Kundalini Reiki ve 21 Günlük Şifa Çalışmaları’ndan dilediğinizi seçebilirsiniz.

[xyz-ips snippet=”bagis”]

Kozmodans

İstisnasız her insanın dünya'ya önemli bir amaçla geldiğine inanıyorum. Buna yaşam amacı diyoruz. Ben yaşam amacımın yeni şeyler öğrenmek ve bunu başkalarıyla paylaşmak olduğuna inanıyorum.Sizin yaşam amacınız ne?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Web sitemize destek olmak için lütfen reklam engeleyici eklentinizi pasif hale getirebilir misiniz. Adblock veya tarayıcınızın dahili reklam engeleyicisini web sitemiz için pasif hale getirebilirsiniz.